Omruilen internationaal rijbewijs

Een niet-Europees nationaal rijbewijs omwisselen 

U mag uw niet-Europees nationaal rijbewijs in uw gemeente omwisselen tegen een Belgisch nationaal rijbewijs als aan volgende voorwaarden voldaan is: 

  • u bent reeds minstens 185 dagen ingeschreven in België 
  • het rijbewijsmodel is erkend (zie lijst erkende niet-Europese rijbewijzen) 
  • het rijbewijs is nog geldig 
  • het rijbewijs werd afgeleverd in een periode waarin u niet ingeschreven was in België
  • uw nationaliteit komt overeen met die van het afleverende land en/of u kan bewijzen dat u minstens 185 dagen verbleef in dat land 
  • het rijbewijs wordt authentiek bevonden na controle door de echtheidscel