Ombudsdienst

Het gemeentebestuur wil dat de werking van de gemeentelijke diensten duidelijk, correct en klantvriendelijk verloopt. Je bent voor alle gemeentelijke diensten een klant, die recht heeft op een prima dienstverlening.

Als Alkenaar kan je bij de gemeentelijke ombudsdienst terecht indien je een melding hebt over één van de gemeentelijke diensten, het OCMW of de nutsmaatschappijen.

Heeft een bepaalde dienst je bijvoorbeeld verkeerd behandeld of is er iets fout gelopen? Kom je zelf niet tot een oplossing met die dienst? Dan gaat de gemeentelijke ombudsdienst voor jou bemiddelen bij die dienst, zodat jouw zaak verder correct afgehandeld wordt.

Discretie verzekerd!

Het vermelden waard is zeker, dat jouw klacht in alle discretie behandeld wordt. De ombudsvrouw maakt de naam van de melder niet bekend, indien deze laatste uitdrukkelijk hierom verzoekt.

Meld je jouw klacht schriftelijk? Vermeld dan duidelijk op de omslag 'ombudsdienst'. Jouw brief zal dan enkel door de ombudsvrouw geopend worden.

Welke meldingen/klachten behandelt de ombudsdienst NIET?

 • Je hebt niet eerst zelf contact opgenomen met de dienst in kwestie.
 • Het is geen klacht over een gemeentelijke dienst, het OCMW of een nutsmaatschappij.
 • De feiten zijn meer dan 6 maanden oud.
 • Je wil ook voor de ombudsvrouw anoniem blijven.
 • Jouw klacht handelt over algemeen geldende voorschriften/reglementeringen.

Hoe dien je een melding/klacht in?

 • Je stuurt jouw klacht naar:
  Gemeentelijke Ombudsdienst
  t.a.v. Natalie Vanheers
  Hoogdorpsstraat 38
  3570 Alken
 • Mail naar ombudsdienst@alken.be
 • Langskomen kan tijdens bovengenoemde openingsuren. Een afspraak maken bespaart je eventuele wachttijden.
  T 011 59 99 50
 • Vul de digitale meldingskaart in.