Update vogelgriep - 19.02.2021

roofvogel (grote weergave)

Praktisch

De ophokplicht van pluimvee en andere opgelegde maatregelen blijven van kracht aangezien het vogelgriepvirus nog circuleert bij wilde vogels. Het FAVV heeft op 19 februari wel versoepelingen op de ophokplicht uitgewerkt voor roofvogels.
De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht
Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.
De versoepelingen voor roofvogels dienen welzijnsproblemen te helpen voorkomen bij deze dieren en bieden de roofvogelhouders de mogelijkheid om onder specifieke voorwaarden bepaalde activiteiten met hun dieren te organiseren. Je leest de voorwaarden bij de downloads.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.


Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.
    Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.
Blijf op de hoogte van de situatie via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/
op 23 februari
Nieuwsoverzicht
LCP