Opheffing captatieverbod 20.11.2020

water (grote weergave)

Praktisch

Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt vanaf vrijdag 20 november, opgeheven.

Gouverneur Jos Lantmeeters volgt hiermee de adviezen van de dienst Water en Domeinen (directie Omgeving) van het provinciebestuur Limburg van 18 november 2020 en de Vlaamse Milieumaatschappij van 19 november 2020. Bovendien heeft de Vlaamse overheid vandaag beslist om het beheerniveau af te schalen naar niveau 0 (normaal beheer – code groen).

De recent gevallen en nog voorspelde neerslag en het positief effect ervan op de waterbeschikbaarheid op de waterlopen in combinatie met de beperkte watervraag motiveren de opheffing van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen.

Deze opheffing betekent evenwel niet dat de actuele toestand overal optimaal is. De toestand van de Limburgse onbevaarbare waterlopen blijft zeer fragiel. Zo hebben verschillende waterlopen nog steeds geen normaal peil bereikt. Dit betekent dat, door de historisch lage grondwaterstanden, de debieten in de waterlopen snel terug kunnen dalen indien neerslag uitblijft. Van een structureel herstel is er dus nog geen sprake. Het blijft daarom belangrijk om doordacht en spaarzaam om te springen met water.

Meer informatie lees je op www.crisis-limburg.be

op 20 november
Nieuwsoverzicht
LCP