Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2018

potlood en bolletje stemmen (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst verkiezingen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 21
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
Iedereen kan zich tot uiterlijk 2 oktober 2018 wenden tot de dienst burgerzaken om na te gaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 1 augsutus 2018, dan wel met de juiste vermelding erop staat.

Dit kan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12u. en woensdag van 9u. tot 12u.,  van 15 tot 17u. en van 17.30 tot 19.30u.

Tijdens de vermelde periode kan elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens diezelfde periode kan elke persoon die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, bij het college bezwaar indienen tegen de inschrijving, schrapping of weglating van namen van de kiezerslijst, of tegen een onjuistheid in de voorgeschreven vermeldingen.

Meer informatie met betrekking tot de beroepsprocedure kan je krijgen bij de dienst burgerzaken. Deze procedure is tevens vervat in de artikelen 27 tot 36 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Wat je zeker moet weten

Kijk ook  bij de downloads wat je zeker moet weten als je een kandidatenlijst indient voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.


Meer info

www.vlaanderenkiest.be

op 07 september
Nieuwsoverzicht
LCP