Kruispunt Grootstraat x Stationsstraat open

Kruispunt Stationsstraat-Grootstraat (grote weergave)

Praktisch

Dienst mobiliteit en verkeer

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 97
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
In de loop van vrijdag 13 april ging het kruispunt van de Stationsstraat (N754) met de Grootstraat in Alken-centrum opnieuw open voor alle verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeerde hier in vlotter en veiliger verkeer. Nieuwe verkeerslichten en fietspaden verhogen de veiligheid voor de zachte weggebruikers. Ook de verkeersdoorstroming, in het bijzonder voor bussen en vrachtwagens, zal aanzienlijk verbeteren. 

Het kruispunt van de Stationsstraat en de Grootstraat is een belangrijk knooppunt in Alken. Tot voor kort liep het verkeer er echter vaak vast door de beperkte zichtbaarheid op het kruispunt. Ook voor fietsers en voetgangers leidde dat bij momenten tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Verkeerslichten en stopstreep

Met slimme ingrepen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer dit probleem nu opgelost. Door verkeerslichten te installeren en de stopstreep in de Grootstraat voldoende ver van het kruispunt te tekenen, kan verkeer vlotter en veiliger passeren. Vooral voor vrachtwagens en bussen worden draaibewegingen makkelijker.

Fietsers en auto’s gescheiden

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft ook oog gehad voor de actieve weggebruikers. In de nieuwe situatie worden fietsers gescheiden van het autoverkeer. De fietspaden van de Stationsstraat en de Grootstraat werden over het kruispunt doorgetrokken tot voorbij de aansluiting met de Ridderstraat. Wat verderop voegen de fietspaden in op de rijweg. Op het kruispunt zelf zijn er nu duidelijk zichtbare en veilige oversteekplaatsen.

Beperkte hinder

De werken aan het kruispunt startten op maandag 19 maart en werden in minder dan een maand voltooid. De herinrichting gebeurde bewust deels tijdens de paasvakantie om de hinder voor (schoolgaand) verkeer te beperken.

Meer info

Op de site van Agentschap Wegen en Verkeer vind je alle info, steeds up-to-date: www.wegenenverkeer.be/alken
op 12 april
Nieuwsoverzicht
LCP