IBO ’t Molentje kiest voor GR.A.S.

Voor veel kinderen is de speelplaats van de school of van de buitenschoolse opvang de enige buitenplek waar ze vrij kunnen spelen. Daarom is het belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle en veilige ruimte is. Daarom kiest IBO ’t Molentje voor GR.A.S.: Groene, Avontuurlijke Speelpleinen.

De drie locaties van ‘t Molentje krijgen een uitdagende, prikkelende buitenomgeving waar alle kinderen zich goed voelen. De structuur van het speelplein biedt zowel een veilig gevoel als een verbreding en variatie van het aanbod. Er wordt met voorkeur gebruik gemaakt van duurzame en natuurlijke elementen. De kinderen, hun ouders en de kinderbegeleidsters hadden inbreng in de plannen, want het beleid vindt het belangrijk dat de nieuwe speelpleinen plekjes worden waar iedereen zich goed voelt.

Een GR.A.S. (groene, aantrekkelijke speelplaats) kan bestaan uit:

  • Variatie in reliëf (hoog laag).
  • Variatie in spelzones (rustig intensief).
  • Variatie in ondergronden (verhard onverhard).
  • Beplanting voor een groene uitstraling.

Waarom GR.A.S.?

  • Meer uitdaging zorgt voor meer beweging! En meer beweging zorgt voor betere leerprestaties en houdt obesitas onder controle.
  • Ieder kind vindt zijn of haar plekje op een GR.A.S., omdat er zoveel variatie is.
  • Kinderen komen te weinig in contact met de natuur. Door ze al op jonge leeftijd te laten kennismaken met de natuurelementen, zullen ze ook later er meer zorg voor dragen.

 Je zou bijna hopen dat je terug een kind was! 

op 16 maart
Nieuwsoverzicht
LCP