Nieuwe veiligheidsmaatregel rook- en vuurverbod 23.06

Gepubliceerd op woensdag 23 jun. 2021 om 0u.
In verschillende natuur- en bosgebieden ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen meebrengen.
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Hierop heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Voor in het openlucht koken tijdens jeugdkampen wordt een uitzondering voorzien in het veiligheidsbesluit.

Zomerkampen

Binnen het kader van (zomer)kampen kan wel een vuur gemaakt worden om te koken, mits het nemen van nodige bijkomende voorzorgsmaatregelen. Deze worden opgesomd in het in bijlage toegevoegde besluit. De afspraken die momenteel belangrijk zijn voor de jeugdkampen schetsen we graag via bijgevoegde visuals.

Besluit

Het onderstaande 'besluit inzake veiligheidsmaatregelen' houdt in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en hier ook kunnen tegen optreden. Het veiligheidsbesluit loopt af op 30 september 2021.

Meer info en een link naar het besluit: https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen
Bron: Noodplanning en crisisbeheer Limburg