Nacht van de Duisternis

Tijdens de Nacht van de Duisternis laat Alken zich van haar duistere kant zien en dooft ze gedurende één nacht symbolisch een deel van haar klemtoonverlichting: de St.-Aldegondiskerk, het gemeentehuis, de pastorie en de Gildezaal. De verlichting zal die avond en 's nachts volledig gedoofd worden.

Met deze jaarlijkse campagne zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder, de Werkgroep Lichthinder (VVS) en jouw gemeentebestuur de impact van lichtvervuiling in de kijker. Door inderdaad … het licht eens te doven.

Er wordt te veel en verkeerd verlicht. We kunnen best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling.

Meer info