Wie zoekt mee naar de mooiste berm van Alken?

Gepubliceerd op donderdag 14 apr. 2022 om 10u.
We gaan op zoek naar de top 10 van mooiste bermen in Alken. Help ons deze bermen in kaart en beeld te brengen en stuur je foto’s naar milieu@alken.be

Bermen zijn in feite lang uitgestrekte natuurgebieden, waardoor een ecologisch bermbeheer noodzakelijk is.

Het maaien van bermen is wettelijk vastgelegd in het Bermbesluit. Daarin staat dat een eerste maaibeurt pas na 15 juni mag plaatsvinden en waar nodig een tweede maaibeurt na 15 september. Indien er locaties zijn waar de verkeersveiligheid in gevaar zou komen, mag er uitzonderlijk een veiligheidsmaaibeurt uitgevoerd worden door de officiële diensten. Zelf mag je dus de bermen niet maaien. Indien er zich toch een probleem zou voordoen, mag je dit melden aan de milieudienst.

Het gemeentebestuur investeert in een nieuw wegbermbeheerplan, in samenwerking met PXL. Hierdoor zullen we in de toekomst nog gerichter en zorgvuldiger met onze bermen kunnen omgaan. Dit zal ongetwijfeld resulteren in bloemrijke, waardevolle landstroken. Niet alleen een streling voor het oog, maar ook een leefgebied voor talloze planten en dieren!

Daarom gaan we nu op zoek naar de top 10 van mooiste bermen in Alken. Help ons deze bermen in kaart en beeld te brengen en stuur je foto’s naar de milieudienst voor 30 september 2022! Bezorg ons je foto via: milieu@alken.be