Mooiste Alkense dialectwoord 2021

Jaarlijks selecteert de Erfgoedraad, de dialectgroep en de geschied- en oudheidkundige kring een aantal Alkense dialectwoorden. Uit deze reeks kunnen we dan samen stemmen om het mooiste dialectwoord van 2021 te kiezen.

Vorig jaar in 2020, won het woordje DEMPIG.  Benieuwd welk woord het dit jaar zal worden?

Kies jij ook mee voor het mooiste woord voor 2021?  

Hieronder vind je de lijst. Stemmen kan eenvoudig via het burgerparticipatieplatform doemee.alken.be!
Je kan tot 30 oktober 2021 stemmen.

De bekendmaking zal gebeuren in een speciale zitting van de Alkense cultuurraad op maandag 15 november 2021,  waar iedereen welkom is!  Meer informatie volgt later.

Dialectwoorden 2021

  • Elverdik                                  Groot aantal
  • Flotsbroek                              Pofbroek
  • Fratselen                                Stappen met loszittend schoeisel
  • Gi-je                                        Wieden
  • Klotsho.t                                 Vlierstruik
  • Kotsternoewe                         Weldra
  • Lui-jmere                                Nasmeulen
  • Snu-jke                                   Snuisteren
  • Tammele                                Treuzelen
  • Wammes                                Trui

Meer info

Carine Luts T 011 59 99 76