Memorandums adviesraden 2025-2030

Meer dan een jaar lang hebben de Alkense adviesraden en werkgroepen gewerkt aan de samenstelling van een memorandum met de toekomstvisie van hun domein als inspiratie voor de volgende bestuursploeg. 

De werkgroep voor cultuur kwam het voorbije jaar op regelmatige basis samen en organiseerde tafelgesprekken met de culturele verenigingen. Ook de jeugd werkte het afgelopen jaar aan hun memorandum tijdens de maandelijkse vergaderingen van de jeugdraad. De werkgroep voor sport kwam ook regelmatig samen om hun memorandum op te stellen. Op 12 december staken de voorzitters van jeugd-, sport- en cultuurraad de hoofden samen tijdens een gezamenlijk overleg over hun memorandums. 

In februari konden de Alkense inwoners in een online bevraging hun mening geven over het huidige sport-, jeugd- en cultuurbeleid. Deze enquĂȘte verliep via het e-loket en het burgerparticipatieplatform doemee.alken.be. De resultaten van deze bevraging werden in maart verwerkt in 3 memorandums. 

Op woensdag 12 juni hebben de afgevaardigden van de verschillende domeinen hun memorandum toegelicht aan de Alkense politieke partijen. Ook de Alkense ondernemersraad en de openbare bibliotheek hebben een memorandum opgesteld en hebben dit toegelicht. 

Benieuwd naar de inhoud van de memorandums? 
Je vindt ze bij de downloads onderaan deze pagina.