Meldpunt everzwijnen - REBO-team

Everzwijnen zijn sterk in opmars in Vlaanderen. Everzwijnen kunnen aangereden worden in het verkeer, schade aanbrengen aan landbouwgewassen en weilanden maar ze durven ook tuinen om te woelen, op zoek naar lekkers.

Daarom werd het Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning (REBO)-team opgericht onder toezicht van Agentschap voor Natuur en Bos. Het team heeft twee opdrachten, lokaal alle meldingen verzamelen (informatie zoals zichtmeldingen en eventuele schade) en ondersteuning geven (door o.a. zo snel mogelijk de lokale jager te informeren).

Het REBO- team zal werken als contactpersoon voor alle belanghebbenden en heeft de taak ze met elkaar in contact te brengen. Zo kan men samen passende maatregelen uitwerken waar iedereen zich in kan vinden. Ook de individuele lokale jager kan bij het REBO-team terecht met alle vragen over problemen met everzwijnen.

Meldpunt

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Aarzel niet en meld dit steeds aan het REBO-team: 02 553 12 69 of everzwijn@vlaanderen.be

Schade kan best ook geregistreerd worden via het e-loket van Natuur en Bos.

De gegevens ingegeven in meldpuntschade (zowel wroet-vraatschade als ongevallen) en de gegevens van afschot zijn samen te zien in de wildapp van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)