Lijndansen - elke vrijdag

Onder de begeleiding van de vrijwillige-leerkracht leer je iedere vrijdagnamiddag danspasjes, zodat je na enkele lessen al een volledige dans kent.