Klimaatplan 2030

De gemeente ondertekende het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Met dit convenant engageert de gemeente zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 40% te doen dalen tegen 2030 en de gemeente uit te laten groeien tot een veerkrachtige plaats die klaar is voor de klimaatverandering.

Van 2011 tot 2017 is de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 5,9 % gedaald. Dit is niet slecht, maar om een reductie van 40 % te behalen tegen 2030 zijn er extra acties nodig. De gemeente heeft acties om de CO2-uitstoot te verminderen opgenomen in het Klimaatactieplan 2030, zie bijlage. Naast deze acties zijn ook acties opgenomen om Alken veerkrachtig te maken voor de klimaatverandering.

De gemeente zal onder andere inzetten op:

  • De renovatie van de gemeentelijke gebouwen: hiervoor is de gemeente samen met Rhedcoop gestart om een plan van aanpak op te stellen.
  • De omschakeling van de openbare verlichting naar ledverlichting, hiervoor zit de gemeente al samen met Fluvius om te bekijken wat mogelijk is.
  • Vergroening van de kernen. Afgelopen jaar werden de eerste klimaatbomen geplant. Komende jaren zal de gemeente verder gaan met de aanplant van nieuwe bomen.

Naast industrie dragen transport en huishoudens het meeste bij aan de totale CO2-uitstoot. Iedereen kan dus een steentje bijdragen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Met deze tips van Pieter Boussemaere (docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge) kan ook jij het verschil maken:

  • Kies voor groene stroom of wek je eigen stroom op met bv. zonnepanelen.
  • Bespaar stroom door te kiezen voor ledverlichting (deze zijn tot 85% zuiniger dan gloei- en halogeenlampen) en voor apparaten met een laag energieverbruik (deze herken ja aan het energielabel A+++)
  • Kies voor openbaar of elektrisch vervoer. Nog beter dan een elektrische wagen is het gebruik van een elektrische fiets.
  • Veel water wordt verbruikt bij het douchen, kies daarom voor een waterbesparende douchekop (zo verbruik je tot 50% minder water en elektriciteit).
  • Plaats  reflecterende radiatorfolie achter de radiator, zo wordt de warmte de woning ingestuurd ipv dat deze in de muur verdwijnt. 
  • Eet af en toe wat minder of geen vlees, want plantaardig voedsel is het minst belastend voor het klimaat.

Voor meer tips kan je een kijkje nemen op de website met 10 klimaatacties.