Ruimte voor klimaatbomen in Alken

Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ gaan de Limburgse gemeenten en Diest klimaatbomen planten in de bebouwde kom. Gemeenten die de engagementsverklaring ‘Ruimte voor Bomen’ ondertekenen, krijgen klimaatbomen die zij kunnen planten in de woon-, werk- en leefomgeving.

Alle Limburgse gemeenten en Diest hebben de engagementsverklaring 'Ruimte voor Bomen' ondertekend en engageren zich om :

 • In de leefomgeving klimaatbomen aan te planten op plaatsen in het woongebied (bebouwde kom) waar de klimaatbomen gezond kunnen uitgroeien en een meerwaarde betekenen voor de algemene levenskwaliteit.
 • Iedere geschonken klimaatboom optimale kansen te geven en te laten uitgroeien tot een volwassen boom die niet gekapt wordt zolang hij in een gezonde en stabiele toestand verkeerd.
 • Een duurzame bomenvisie uit te werken i.s.m. Centrum Duurzaam Groen en deze visie toe te passen binnen de gemeente.
 • Met zorg en volgens een duurzame bomenvisie haar bomenbestand uit te breiden en te beheren.
 • Binnen de termijn van 5 jaar (tegen 31 december 2022) een bomenplan op te stellen.
 • Bij nieuwe ruimtelijke projecten rekening te houden met een maximaal behoud van de bestaande bomen.
 • Ernaar te streven dat er nieuwe klimaatbomen voorzien worden in nieuwe ruimtelijke projecten.

Hoe gaat dit te werk?

Iedere gemeente kan jaarlijks aan Centrum Duurzaam Groen locaties doorgeven om klimaatbomen te planten. Zij controleren de locaties op hun geschiktheid. Indien een locatie in aanmerking komt, werken ze samen met de gemeente het project verder uit en doen ze een soortenvoorstel. Belangrijk is dat de locaties gelegen zijn binnen de bebouwde kom in de woon-, werk- of leefomgeving.

Locaties die in aanmerking komen voor klimaatbomen zijn :

 • In woonkernen en woonwijken.
 • Bij woonzorgcentra.
 • Bij scholen en kindercrèches (op de speelplaats).
 • Bij jeugdlokalen.
 • Bij openbare gebouwen.
 • Op sportterreinen.
 • Op parkeerpleinen.
 • Op(speel)pleintjes.
 • In parken.
 • Op overhoekjes.
 • Op ronde punten.
 • Op begraafplaatsen.

 Locaties die niet in aanmerking komen voor klimaatbomen zijn :

 • Buiten de bebouwde kom.
 • In natuurgebieden.
 • Langs verbindingswegen tussen gemeenten en dorpen.

Klimaatbomen komen ook niet in aanmerking om gezonde bomen te vervangen. Klimaatbomen komen wel in aanmerking om invasieve exoten te vervangen (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Acacia).

De gekozen locaties en boomsoorten worden voorgelegd aan de vakjury klimaatbomen. Deze vakjury beslist of de locaties en boomsoorten in aanmerking komen. De vakjury bestaat uit specialisten van Centrum Duurzaam Groen, Limburg.net, de Hogeschool PXL, de VVOG, boomverzorgers en de bomenwerkgroep van LIKONA.

Klik hier om te kijken op welke locaties reeds klimaatbomen aangeplant werden.

Geef een locatie door!

Ken je zelf een mooie locatie waar we een klimaatboom kunnen planten? Geef dan zeker onderaan dit artikel, via het e-loket, jouw mooie locatie aan ons door!

Dit kan via het formulier in het E-loket of nog beter via het nieuwe platform voor burgerparticipatie doemee.alken.be