Ruimte voor klimaatbomen in Alken

Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ gaan de Limburgse gemeenten en Diest klimaatbomen planten in de bebouwde kom. Gemeenten die de engagementsverklaring ‘Ruimte voor Bomen’ ondertekenen, krijgen klimaatbomen die zij kunnen planten in de woon-, werk- en leefomgeving.

Alle Limburgse gemeenten en Diest hebben de engagementsverklaring 'Ruimte voor Bomen' ondertekend en engageren zich om :

  • In de leefomgeving klimaatbomen aan te planten op plaatsen in het woongebied (bebouwde kom) waar de klimaatbomen gezond kunnen uitgroeien en een meerwaarde betekenen voor de algemene levenskwaliteit.
  • Iedere geschonken klimaatboom optimale kansen te geven en te laten uitgroeien tot een volwassen boom die niet gekapt wordt zolang hij in een gezonde en stabiele toestand verkeerd.
  • Een duurzame bomenvisie uit te werken i.s.m. Centrum Duurzaam Groen en deze visie toe te passen binnen de gemeente.
  • Met zorg en volgens een duurzame bomenvisie haar bomenbestand uit te breiden en te beheren.
  • Binnen de termijn van 5 jaar (tegen 31 december 2022) een bomenplan op te stellen.
  • Bij nieuwe ruimtelijke projecten rekening te houden met een maximaal behoud van de bestaande bomen.
  • Ernaar te streven dat er nieuwe klimaatbomen voorzien worden in nieuwe ruimtelijke projecten.