Kamsalamanderbolwerk tussen Herk en Mombeek

Op het grensgebied tussen Alken, Hasselt, Kortessem en Wellen ligt één van de laatste Haspengouwse bolwerken van de kamsalamander, onze grootste inheemse watersalamander.

Volwassen kamsalamanders gaan in het vroege voorjaar op zoek naar geschikte waterpoelen om zich voort te planten. Op het land zijn houtkanten, steenhopen, houtstapels, braamstruwelen en stroken met ruigtekruiden erg in trek als schuilplaats voor de rest van het jaar. De voorbije decennia is deze Europees beschermde soort sterk achteruitgegaan, vooral door versnippering en destructie van leefgebied. Daarom participeert onze gemeente in een biodiversiteitsproject om de toekomst van deze grensoverschrijdende populatie veilig te stellen. 

Initiatiefnemer Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is gestart met de geplande terreinwerken. Dichtgeslibde poelen krijgen een opknapbeurt en het poelnetwerk wordt bovendien uitgebreid met enkele nieuwe waterpartijen. De aanleg van bijkomende hagen, houtkanten en takkenwallen bevordert de migratie over het land. Kamsalamander is een 'kapstoksoort'; tal van andere soorten zullen mee profiteren van het habitatherstel. Het projectgebied bestaat vooral uit landbouwgronden, graslanden, bossen en natuurlijke tuinen. 

Ook Natuurpunt Alken en de andere betrokken gemeenten hebben zich geëngageerd als partner in het project, dat mogelijk gemaakt werd dankzij de financiële steun van de provincie Limburg.