Vergunning voor inname gemeentelijk domein en (bijhorende) signalisatie

Vraag je inname gemeentelijk domein aanVraag je signalisatievergunning aan

Ben je niet zeker welke aanvraag je moet doen? Lees dan zeker hieronder verder!


Stap voor stap van inname gemeentelijk domein ...

Soms volstaat de oppervlakte van jouw persoonlijk domein niet om bepaalde werken uit te voeren. In zulke gevallen wens je gebruik te kunnen maken van de openbare weg (of een gedeelte ervan), voetpad, parkeerplaats, berm, ... Wat moet je doen?

1. Wat is een inname van het gemeentelijk domein?

Het in gebruik nemen van de openbare weg (of een gedeelte ervan), voetpad, parkeerplaats, berm, ... voor het uitvoeren van werken met privédoeleinden:

Voorbeelden van werken waar er een inname van gemeentelijk domein kan zijn:

 • Verhuis (verhuiswagen, verhuislift)
 • Verbouwing of bouwwerken (plaatsen van container, werfkeet, bouwkraan, bouwmaterialen, ...)
 • Logistieke werken
 • Levering (vrachtwagen, camionette, ...)

2. Wanneer heb je een vergunning "inname gemeentelijk domein" nodig?

Wanneer je gedurende bepaalde tijd een deel van het gemeentelijk domein in gebruik neemt voor het uitvoeren van werken met privédoeleinden (zie voorbeelden hierboven).

Voorbeelden van inname gemeentelijk domein waarvoor je een vergunning moet aanvragen:

 • Inname van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen of -lift, leveren van meubels, ...
 • Inname van de openbare weg voor het tijdelijk stationeren van vrachtwagens, plaatsen van containers, leveren van bouwmaterialen, opstellen van een bouwkraan, werkzone, ...
 • Voor het afsluiten van wegen omwille van werken.

3. Hoe kan je een vergunning voor de inname van gemeentelijk domein aanvragen?

Dien hier online je aanvraag in

De dienst Secretariaat beoordeelt je aanvraag en contacteert je via e-mail voor eventuele bijkomende informatie.
Zodra je aanvraag wordt goedgekeurd, gebeurt de verdere opvolging op digitale wijze:

 • Je ontvangt een betaalverzoek met daarin de link voor een online betaling.
 • Je ontvangt de vergunning zodra wij jouw betaling ontvangen hebben.
 • Je dient bijkomend een aanvraag voor signalisatievergunning in wanneer dat nodig blijkt.** 

4. Wanneer vraag je de vergunning voor de inname van gemeentelijk domein aan?

De aanvraag moet minstens 7 werkdagen vóór de aanvang van de inname ingediend worden.

5. Wat moet je doen voor een reglementaire inname van het gemeentelijk domein?

 • Tegelijk met je aanvraag:
  - Voeg een omgevingsplan of -schets en een signalisatieplan (je aannemer kan je helpen met de opmaak daarvan) toe aan je aanvraag.
  * signalisatieplan: dit is een overzichtsplan dat de locatie van de werken weergeeft. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen...), van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel en materiaal wordt gestapeld, waar de werfzone zich bevindt...) en vermeldt alle afmetingen en afstanden.

 • Vóór je het terrein inneemt:
  - Waarschuw je buren minstens 7 dagen vóór je aan de werken begint. Zeg hen wat je van plan bent, hoe het zal verlopen en hoelang de werken zullen duren.
  Geef jouw telefoonnummer zodat ze je kunnen contacteren indien ze vragen hebben.
  - Zorg voor de juiste signalisatie.
  Bij inname omwille van verhuis voorzien de gemeentediensten de borden voor parkeerverbod. De gemeentediensten zorgen voor de plaatsing van de borden en halen deze na afloop van de inname ook weer op. De overige signalisatie dien je als aanvrager zelf te voorzien.

 • Tijdens de inname van het terrein:
  - Toon je vergunning bij een eventuele controle door de politie of iemand van de gemeentelijke diensten.
  - Beperk de risico's en het overlast zoveel mogelijk.
  - Zorg voor een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers.
  - Blijf gedurende de hele periode van de inname zorgen voor de juiste signalisatie.

 • Bij het beëindigen van de inname van het terrein:
  - Maak het gemeentelijk domein opnieuw schoon en herstel eventuele schade.

6. Hoeveel bedraagt de belasting op de inname van gemeentelijk domein (maw. hoeveel kost een inname gemeentelijk domein)?

Voor verhuis, werfinrichtingen voor bouw- en verbouwingswerken, plaatsing van container, werken van aanleg, logistieke werken, leveringen, ..:

Oppervlakte

Tarief/dag

< of = 5 m²1 euro
> 5 m² en < of = 25 m²5 euro
> 25 m² en < of = 50 m²10 euro
> 50 m² en < of = 75 m²15 euro
> 75 m²20 euro

Let op:
Het minimumbedrag voor de inname van gemeentelijk domein voor verhuis, werfinrichtingen voor bouw-en verbouwingswerken, plaatsing van container, werken van aanleg, logistieke werken, leveringen,...werfinrichtingen en logistieke materialen bedraagt 25 euro.

Vrijstelling van de belasting op de inname van gemeentelijk domein voor verhuis, werfinrichtingen, ...:

 • Inname in tijd beperkt tot 24u.
 • Inname door het eigen bestuur, het OCMW, de kerkfabrieken of vormen van intergemeentelijke samenwerking waaraan de gemeente of het OCMW deelneemt.
 • Inname door aannemers in opdracht van het gemeentebestuur, het OCMW, de kerkfabrieken of vormen van intergemeentelijke samenwerking waaraan de gemeente of het OCMW deelneemt.
 • Inname voor het uitstallen van koopwaren ten gevolge van braderieën en tijdens markten.
 • Inname voor manifestaties die door het college van burgemeester en schepenen zij toegestaan en waarvoor een politiereglement is gestemd.
 • Inname voor kermissen en rommelmarkten.
 • Inname voor activiteiten van gemeentelijke instellingen en scholen in Alken gevestigd.
 • Inname voor activiteiten van erkende gemeentelijke verenigingen, na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

... tot signalisatievergunning.

1. Wat is een signalisatievergunning?

Dankzij de signalisatie van werken worden weggebruikers tijdig gewaarschuwd voor eventuele gevaren ten gevolge van werken en voor verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Goede signalisatie beveiligt tevens de werknemers in de werkzone. 
De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg.  Ze moet tevens tijdens de volledige duur van de werken aanwezig blijven zodanig dat zij voor de weggebruiker duidelijk zichtbaar is.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

2. Wanneer heb je een signalisatievergunning nodig?

Voer je werken uit, laat je werken uitvoeren op het gemeentelijk domein of neem je bij werken/verhuis een deel van het gemeentelijk domein in, dan hebt je een signalisatievergunning nodig.

3. Hoe kan je een signalisatievergunning aanvragen?

Je aanvraag indienen

De dienst Secretariaat beoordeelt je aanvraag en contacteert je via mail voor eventuele bijkomende informatie.
Zodra je aanvraag wordt goedgekeurd, gebeurt de verdere opvolging op digitale wijze:

 • Je ontvangt de vergunning zodra de politiediensten en andere bevoegde diensten positief advies verlenen.

4. Wanneer vraag je de signalisatievergunning aan?

De aanvraag moet minstens 14 werkdagen vóór de aanvang van de inname ingediend worden.
Diende je een aanvraag in voor een inname gemeentelijk domein dan moet je geen aparte signalisatievergunning aanvragen. Wij bezorgen je deze automatisch.

Heb je vragen of wens je meer informatie dan kan je terecht op de dienst Secretariaat:

Sarah Willems
Deskundige Secretariaat

Deze informatiepagina is van toepassing voor: organisaties, verenigingen, burgers, ondernemingen.

Laatst aangepast op: 20-02-2024 om 13.48 u.