Burgerbudget: Inhuldiging Mobiele speelstraat

Op zaterdag 3 september 2022 werd de 'Mobiele speelstraat' ingehuldigd in de Rechtstraat.

De Mobiele speelstraat is een burgerproject waarvoor de initiatiefnemers van de Rechtstraat burgerbudget wonnen in 2021. Hiermee kochten zij buitenspeelgoed aan dat vanaf zomer 2023 uitgeleend zal worden via de dienst vrije tijd voor alle speelstraten en buurtfeesten in Alken.

Ook de buurtkinderen hebben mee gekozen. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie!

zaterdag 3 september 2022

Foto's