Verslagen informatie- en inspraakvergaderingen

Kon je niet aanwezig zijn op een informatie- of inspraakvergadering in je buurt?

Geen nood! Raadpleeg hier het verslag of de presentatie.

Downloads