IGL

De statuten van IGL - de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - werden op 23 juni 2022 tijdens een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering gewijzigd.

Deze statutenwijziging is goedgekeurd door het toezicht van de Vlaamse Overheid op 28 september 2022. Het Ministerieel besluit van deze beslissing vind je bij de downloads.