Huisvuil

Huisvuil is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief ingezameld wordt.