Huis van het Kind Alken

Het 'Huis van het Kind' in Alken is een samenwerkingsverband tussen de diverse diensten in Alken die kinderen en jongeren willen bereiken met hun dienstverlening.
Tweemaal per jaar is er een overleg met alle partners om te kijken of er aandacht moet zijn voor specifieke problemen of noden. 
Door de ouders te betrekken in dit overleg probeert het Huis van het Kind tegemoet te komen aan de behoeften van alle gezinnen in Alken.

Het Huis van het Kind zal speciaal aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare ouders zodat ook zij de weg vinden in de veelheid van informatie.

Bijgevoegde informatiefolder geeft een overzicht van alle betrokken partners en hun dienstverlening.

Bij de downloads vind je ook de folder met de infoavonden van het voorjaar van 2024.

Meer info

Het Huis van het Kind