Aanvraag en reglement horecaterrassen op gemeentelijk domein

De gemeenteraad keurde op 30 januari 2020 een nieuw reglement goed voor de plaatsing van horecaterrassen op gemeentelijk domein (zowel openbaar als privaat domein van de gemeente). Het reglement van 2017 wordt hierdoor opgeheven.

In het reglement wordt een belasting geheven op vaste terrassen en winterterrassen. Raadpleeg hiervoor het aangepaste belastingreglement op inname openbaar domein.

Een terrasvergunning kan je aanvragen door het aanvraagformulier bij de downloads volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde bijlagen te sturen naar College van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken of digitaal via lokale.economie@alken.be