Laat je weegtoestel herijken!

Herijk door erkende keuringsinstelling

Handelaars en ondernemingen (slagers, bakkers, apothekers, …) die in hun zaak of bedrijf gebruik maken van weegtoestellen en weegbruggen moeten in heel wat gevallen dit toestel laten herijken. De herijk van niet-automatische weeginstrumenten moet gebeuren door een erkende keuringsinstelling die het toestel voorziet van een groen vignet met jaartal of CE- markering (aanvaardingsmerk) op het ijkplaatje van het toestel. Een ondernemer mag enkel een wettig weeginstrument gebruiken voor metingen in het economisch verkeer. Het aanvaardingsmerk van herijk (groen vignet) is 4 jaar geldig!

Controle bij de handelaars!

De naleving van deze regelgeving gebeurt door de FOD Economie, dienst Metrologie. Er worden ook controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn en een boete vermijden, controleer dan of jouw weegtoestel geijkt is! Dat zie je aan het keuringsvignet of aan de datum achter de CE-markering.

Ook nieuwe meetinstrumenten moet je verplicht laten registreren. Vraag het aangifteformulier aan de FOD Economie, Dienst Metrologie Noord, T 02 277 88 00.

Meer info

Meer informatie en de meest recente lijst met erkende keuringsinstellingen vind je op de website van de FOD Economie , dienst Metrologie.