Gemeente Alken zet zich in tegen wateroverlast en droogte met het hemelwater- en droogteplan. Help jij mee?

De gemeenteraad keurde op 21 december 2023 het hemelwater- en droogteplan voor de gemeente Alken goed. Wat is een hemelwater- en droogteplan (HWDP)? Dit is een integrale visie die aantoont hoe er binnen de gemeente Alken op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. 

Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke, en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering.

Het HWDP omvat een gebiedsdekkende visie met als hoofddoelen:

  • hemelwater maximaal ter plaatse houden;
  • maximaal hergebruik van hemelwater;
  • de verdere uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel;
  • integratie van blauw-groene structuren;
  • waterbewust bouwen en wonen.