Gratis afvalzakken voor ouders met kinderen jonger dan drie jaar

Gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar krijgen, per kind jonger dan drie jaar, jaarlijks een aantal gratis rollen afvalzakken. Bij de afhaling heeft men de keuze uit

  • 5 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22l).
  • 2 rollen van 10 stuks grote afvalzakken (44l) en 1 rol van 10 stuks kleine afvalzakken (22l).
  • 1 rol van 10 stuks grote afvalzakken (44l) en 3 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22l).

Je haalt de afvalzakken af bij de dienst burgerzaken. Vanaf 3 juli kan je hiervoor terecht aan de snelbalie op het gemeentehuis.

Afspraken

 JaartalAfhaling
GeboortejaarAfvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken tot uiterlijk één maand na het geboortejaar.
Jaar waarin het kind 1 jaar wordtAfvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken.
Jaar waarin het kind 2 jaar wordtAfvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken.
Jaar waarin het kind 3 jaar wordtAfvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken tot uiterlijk één maand na het verstrijken van de leeftijd van 3 jaar.


De volle zakken worden opgehaald tijdens de tweewekelijkse ophaling van de grijze huisvuilzakken.

Zie voor meer informatie Artikel 24 van het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.