Gft-sticker 2021

De gft-sticker 2021 is beschikbaar. 
Net zoals de voorgaande jaren zal je ook in 2021 in de winkels waar je de huisvuilzakken voor 2021 kan afhalen, ook een gft-sticker kunnen aankopen. 

Vanaf 1 april 2021 worden enkel gft-containers met een sticker 2021 geledigd.