Gemeentelijke Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening/Gecoro

Volg nu woensdag 25 augustus om 19.30u. de vergadering van de Gemeentelijke Adviesraad Ruimtelijke Ordening /Gecoro live via www.alken.be/gecorolive