Gemeente- en OCMW-raad

Wil je graag de agenda, besluitenlijsten of de notulen raadplegen van de verschillende bestuursorganen?

Dat kan heel eenvoudig via: https://alken.meetingburger.net

Dit kan voor de Gemeenteraad, OCMW-raad, Schepencollege, Vast Bureau en de Besluiten burgemeester.

De notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad en de eerste OCMW-raad vind je op https://publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/. Selecteer in het eerste menu  'Gemeente' of 'OCMW' en 'Alken' in het tweede (publicatiedatum: 6.02.2019).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.
Het is zijn opdracht alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen.

De belangrijkste opdrachten van de gemeenteraad

  • Aanstelling van de schepenen en van de leden van het OCMW.
  • Aanstelling en benoeming van de algemeen directeur, de financieel beheerder en de leden van het managementteam.
  • Goedkeuring van het gemeentebudget en de gemeenterekening.
  • Vaststelling van de gemeentelijke belastingen.
  • Goedkeuring van de reglementen en verordeningen.
  • Toezicht op de kerkfabrieken en op het OCMW.
  • Bespreking van problemen (milieu, verkeer, ruimtelijke ordening,...) die leven in de gemeente en eventueel overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen (politieverordeningen, subsidiereglementen,...).

Openbare zittingen

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden aangelegenheden. Je kan de vergaderingen van de gemeenteraad dus bijwonen.

Zetelverdeling

De gemeenteraad bestaat uit 21 leden met de volgende zetelverdeling

 Partij Aantal zetels
N-VA11
Groen3
Open Vld6
CD&V 1

Wanneer

De gemeenteraad van Alken vergadert in principe elke laatste donderdag van de maand om 20u. behalve in de maand juli. De Raad voor maatschappelijk welzijn volgt meteen aansluitend op de gemeenteraad.

De volgende gemeente- en OCMW-raadszitting gaat door op donderdag 30 mei om 20u. in het leslokaal van De Kouter, Boskoopweg 3.

De agenda kan steeds geraadpleegd worden via: https://alken.meetingburger.net

Het audio-video zittingsverslag van de gemeente- en OCMW-raad van 25.04.2024 vind je hier.
Op opnames van 2020-2022 kan je raadplegen via: www.alken.be/youtube

Samenstelling