Fietsveiligheid: Aanpak knelpunten op fietspaden

In het kader van verschillende studies (o.a. Meetfiets) werd een lijst van de voornaamste knelpunten opgesteld die aangepakt kunnen worden om de kwaliteit van de fietspaden te verhogen. Sinds kort werden hiervan twee quickwins uitgevoerd:

Eikenbosweg

In de Eikenbosweg deden we enkele ingrepen om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten.

De werken verliepen in 3 fases:

  1. De weg werd plaatselijk verbreed voor een veilige doorgang van de fietsers.
  2. Er werden markeringen aangebracht op de weg.
  3. De gemeentelijke technische dienst heeft paaltjes en parkeerbollen geplaatst om gemotoriseerd verkeer te weren.

Langveldstraat en Grootstraat

In de Langveldstraat en de Grootstraat werden de fietspaden verlengd op de kruispunten met andere straten. Daarnaast werden er extra markeringen zoals haaientanden en stippellijnen aangebracht om de fietspaden nog veiliger te maken.