Veilige fietspaden voor Steenweg N722 richting Hasselt

Update 1.03.2024

Vanaf 13 maart 2024: start nutswerken tot begin 2025

Vanaf 13 maart 2024 vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom onder leiding van Fluvius. Ze starten aan de kant met de oneven huisnummers vanaf de grens met Sint-Lambrechts-Herk en werken richting Sint-Truiden tot aan het kruispunt met de Stationsstraat. Er wordt in 6 fases gewerkt. Daarna volgt de even kant. De werken duren zo’n zes maanden per kant, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de nutswerken passeert het verkeer de werken met behulp van tijdelijke verkeerslichten. De Molenstraat, Meerdegatstraat en Prof. Asnongstraat worden afwisselend tijdelijk afgesloten.

Fietsers rijden in 2 richtingen op het fietspad aan de kant waar niet gewerkt wordt.

Handelszaken blijven maximaal bereikbaar.

De betrokken bewoners ontvangen binnenkort een bewonersbrief. Je vind ze bij de downloads.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de Steenweg (N722) in Alken vernieuwen, tussen de grens met Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) en het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouw-straat. Op termijn volgt ook de verdere vernieuwing richting Sint-Truiden.
De focus ligt op veilig fietsverkeer en een opwaardering van het openbaar vervoer.
Rioolbeheerder Fluvius gaat gescheiden riolering aanleggen.

De doelstellingen zijn meerledig:

  • Meer fietsveiligheid, dankzij de aanleg van conforme fietspaden en beveiligde fietsoversteekpunten.
  • Een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes.
  • Meer veiligheid voor de gemotoriseerde weggebruiker, dankzij o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect).
  • Een duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door beheerder Fluvius.

Het groter plaatje: volledige vernieuwing Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt

AWV gaat de volledige steenweg tussen Sint-Truiden en Sint-Lambrechts-Herk herwaarderen over net geen 11 kilometer. Ook de werken op grondgebied van Sint-Truiden zijn in voorbereiding.

Comfortabele fietspaden, vrij liggend of verhoogd

De ambitie is om nieuwe brede en comfortabele fietspaden aan te leggen. Afhankelijk van het snelheidsregime zijn ze vrij liggend of aanliggend verhoogd. Op belangrijke kruispunten komen beveiligde fietsoversteekpunten.

Veilige weginrichting en toegankelijke bushaltes

De rijweg wordt deels vernieuwd in asfalt. AWV gaat door een asverschuiving van de rijweg de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verlagen. Het kruispunt met de Stationsstraat (N754) wordt ook vernieuwd.
In samenwerking met de Vervoerregio Limburg wil AWV het openbaar vervoer verbeteren en optimaliseren. Haltes kunnen verdwijnen of worden samengevoegd. De haltes zelf worden aangelegd volgens de inrichtingsnormen van De Lijn, met oog voor comfort en toegankelijkheid, en zijn uitgerust met schuilhuisje, afvalbak en fietsenstalling.

Gefaseerde uitvoering

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de impact op de omgeving te milderen.

Blijf op de hoogte

Een uitgebreide projectomschrijving en de ontwerpplannen vind je op www.wegenenverkeer.be/N722Alken. Je kan je er ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.
Nog vragen? Contacteer AWV online via www.meldpuntwegen.be.