Veilige fietspaden voor Steenweg N722 richting Hasselt

Openbaar onderzoek t.e.m. 31 maart 2023

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor de vernieuwing van de rijweg en de fietspaden. Het dossier werd ingediend bij Ruimte Vlaanderen en is volledig en ontvankelijk verklaard. 

Sinds 2 maart loopt een openbaar onderzoek waarbij iedereen tot en met 31 maart de plannen kan inkijken en opmerkingen of bezwaren kan indienen. 

De plannen inkijken kan:

  • na afspraak op het gemeentehuis
  • online via het Omgevingsloket met projectnummer 2022002716
  • via de website van Wegen en Verkeer onder 'Documenten'

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de Steenweg (N722) in Alken vernieuwen, tussen de grens met Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) en het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouw-straat. Op termijn volgt ook de verdere vernieuwing richting Sint-Truiden.
De focus ligt op veilig fietsverkeer en een opwaardering van het openbaar vervoer.
Rioolbeheerder Fluvius gaat gescheiden riolering aanleggen.

De doelstellingen zijn meerledig:

  • Meer fietsveiligheid, dankzij de aanleg van conforme fietspaden en beveiligde fietsoversteekpunten.
  • Een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes.
  • Meer veiligheid voor de gemotoriseerde weggebruiker, dankzij o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect).
  • Een duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door beheerder Fluvius.

Het groter plaatje: volledige vernieuwing Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt

AWV gaat de volledige steenweg tussen Sint-Truiden en Sint-Lambrechts-Herk herwaarderen over net geen 11 kilometer. Ook de werken op grondgebied van Sint-Truiden zijn in voorbereiding.

Comfortabele fietspaden, vrijliggend of verhoogd

De ambitie is om nieuwe brede en comfortabele fietspaden aan te leggen. Afhankelijk van het snelheidsregime zijn ze vrijliggend of aanliggend verhoogd. Op belangrijke kruispunten komen beveiligde fietsoversteekpunten.

Veilige weginrichting en toegankelijke bushaltes

De rijweg wordt deels vernieuwd in asfalt. AWV gaat door een asverschuiving van de rijweg de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verlagen. Het kruispunt met de Stationsstraat (N754) wordt ook vernieuwd.
In samenwerking met de Vervoerregio Limburg wil AWV het openbaar vervoer verbeteren en optimaliseren. Haltes kunnen verdwijnen of worden samengevoegd. De haltes zelf worden aangelegd volgens de inrichtingsnormen van De Lijn, met oog voor comfort en toegankelijkheid, en zijn uitgerust met schuilhuisje, afvalbak en fietsenstalling.

Gefaseerde uitvoering, startdatum werken nog niet bekend

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de impact op de omgeving te milderen. Voor de start van de werken op het terrein organiseert AWV nog een infomoment voor de plaatselijke bewoners, mogelijks in de loop van het voorjaar van 2023. De  startdatum is momenteel nog niet bekend.

Blijf op de hoogte

Een uitgebreide projectomschrijving en de ontwerpplannen vind je op www.wegenenverkeer.be/N722Alken. Je kan je er ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.
Nog vragen? Contacteer AWV online via www.meldpuntwegen.be.