Veilige fietspaden op Steenweg N722 richting Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om op termijn de Steenweg (N722) in Alken te vernieuwen.

In een eerste fase gaat het om het gedeelte van de grens met Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) tot en met het kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat en Stationsstraat (N754). De nadruk ligt op veilig fietsverkeer en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Rioolbeheerder Fluvius wil gelijktijdig een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Op lange termijn moet zo de volledige Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt over een afstand van 11 kilometer uitgerust zijn met veilige fietspaden. Een concrete uitvoering is echter pas voor de volgende jaren.

AWV heeft de ambitie om de N722 Hasseltsteenweg/Steenweg in Sint-Truiden en Alken te vernieuwen.

De doelstellingen zijn daarbij meerledig:

  • Meer fietsveiligheid, dankzij de aanleg van conforme fietspaden en beveiligde fietsoversteekpunten.
  • Een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes.
  • Meer veiligheid voor de gemotoriseerde weggebruiker, dankzij o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect).
  • Een duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door beheerder Fluvius.

Ontwerpplannen in eindfase

Sinds vorig jaar wordt er gewerkt aan de concrete plannen voor de eerste uitvoeringsfase in Alken : van de gemeentegrens met Hasselt tot en met het kruispunt met de N754 Onze-Lieve-Vrouwstraat en Stationsstraat.

Voor de nieuwe weginrichting, met vrijliggende fietspaden en asverschuivingen, moet plaatselijk het openbaar domein verbreed worden. Dat betekent concreet dat een groot aantal beperkte voortuinstroken verworven moeten worden door het Vlaams Gewest.

AWV zal de eigenaars persoonlijk contacteren en informeren, wanneer de ontwerpplannen grotendeels definitief zijn. Voor fase 1 van het projectgebied in Alken gebeurt dat vermoedelijk na de zomer in 2021. Dan volgt er meer concrete info.

Start gefaseerde uitvoering nog onduidelijk

Een vooruitblik op de start van de werken is er nu nog niet. Veel zal afhangen van de voorgaande stappen en de toegekende budgetten de komende jaren. Om die redenen is een concrete startdatum voorlopig onduidelijk. Het volledige project zal alleszins gefaseerd worden uitgevoerd op lange termijn.

Meer info

www.wegenenverkeer.be/N722Alken