Wereldwinkel Alken

Enkele jaren geleden lanceerde het GOSC, het Gemeentelijk Ontwikkelingssamenwerkingscomité, een oproep aan alle Alkenaren om zich in te zetten om het principe van 'Eerlijke handel' (Fair Trade) in de praktijk te brengen. Een enthousiaste groep vrijwilligers gaf gevolg aan de eerste oproep en één van de eerste suggesties die werd gedaan, was: hoe kunt u beter de principes van eerlijke handel in praktijk brengen dan door een wereldwinkel op te richten in Alken?
Dit idee was een groot succes en er volgden nieuwe oproepen voor kandidaat-vrijwilligers die zich wilden engageren voor de uitbouw van een wereldwinkel. Overleg met de collega’s van Stevoort en Hasselt vergemakkelijkte het werk hier in Alken aanzienlijk! 

Logo Fairtradegemeente