Energieprijzen: maatregelen van de federale regering verlengd

De federale regering heeft onderstaande maatregelen genomen naar aanleiding van de hoge energiefacturen. De maatregelen, die eerst geldig waren tot 30-9-2022, werden verlengd tot eind 2022.

  • Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6% van 1 maart tot 31 december 2022. Dit is te zien op de voorschotfacturen sinds april. De verlaging voor de maand maart 2022 wordt verrekend op de jaarlijkse verbruiksfactuur.
    Er geldt een verlaging van de btw op aardgas van 21% naar 6% van 1 april 2022 tot 31 december 2022.
    De btw-verlaging voor gas komt er vanaf 1 juli 2022 ook voor appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere gebouwen en plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties.
  • Verlenging tot 31 december 2022 van het tijdelijk recht op sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.
    Eerder was al beslist dat iedereen die recht heeft op het sociaal tarief automatisch een eenmalig forfait van 80 euro (‘winterkorting’) krijgt. Meer informatie bij de Federale overheidsdienst (FOD) Economie: Eenmalig forfait van 80 euro voor personen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit.

  • Er komt een ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ per elektriciteitsaansluiting. Deze premie werd bij de aankondiging ook ‘energiecheque’ genoemd. De federale verwarmingspremie zal automatisch verrekend worden in uw energiefactuur. Meer informatie bij de Federale overheidsdienst (FOD) Economie: Verwarmingspremie van 100 euro.

  • Er is ook een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 225 euro (per adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Die kan online of op papier aangevraagd worden. Alle info vindt u:

Voor meer info over deze federale maatregelen kan je terecht bij het contactcenter van de FOD Economie.
Bron