Een duwtje in de rug voor alle jongeren en studenten die door de COVID-crisis getroffen worden!

Wat

Geen studentenjob meer? Stijgend aantal facturen? Moeilijkheden op het einde van de maand? Sociaal isolement? ...

Hoe kan het OCMW je helpen?

 • Steun bij huisvesting.
 • Steun voor energierekeningen.
 • Psychosociale steun.
 • Steun op vlak van gezondheid.
 • IT-ondersteuning.
 • Financiële hulp.
 • Steun voor mobiliteit.
 • Basisbehoeften.
 • Voedselhulp.
 • Steun voor sport en ontspanning.

Wie

De coronacrisis treft ook de generatie van 18 tot 25-jarigen.

Wie komt in aanmerking?

 • Voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar.
 • Voor alle studenten jongeren dan 25 jaar die een voltijdse studie aanvangen, hernemen of voortzetten.
 • Voor alle studenten ouder dan 25 jaar die met hun studies voor hun 25ste startten

Wanneer

De maatregel "Zoom 18/25" is beschikbaar tot eind 2021. Iedereen kan er vanaf nu of bij de start van het schooljaar 2021-2022 gebruik van maken.

Deze steun is niet altijd financieel, maar kan verschillende vormen aannemen (voedselpakketten, verwarming, huurwaarborg, ...) Om die reden gaat de sociale dienst na of jij in aanmerking komt voor een tussenkomst.

Meer info

OCMW Alken, Papenakkerstraat 5, Alken-Centrum - T 011 59 06 70