Dienst personeel

personeelsfoto's met ondersteunende hand (grote weergave)

De personeelsdienst behandelt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de sollicitatieprocedure (selectie, aanwervingsexamens en het onthaal van nieuwe personeelsleden), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (contractaanpassingen, vorming, doorstroming in de functionele loopbaan, ...) tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag, ...).

Verder treedt de personeelsdienst op als ondersteunende dienst voor alle medewerkers van de gemeente. Zij kunnen hier terecht met vragen over het arbeidsreglement, statuut, loon, arbeidstijd, verlofregeling, ziekte, vorming, evaluatie, loopbaanplanning, pensioen, enz.

U kunt hier ook terecht voor inlichtingen over vacatures, examens en voorwaarden bij aanwerving. Iedere vacature wordt door het gemeentebestuur op de gemeentelijke website geplaatst. Dit kan aangevuld worden met bekendmaking via dagbladen en/of andere kanalen.

Informatieoverzicht

E-loket

Praktisch

Dienst personeel

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 06 86
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje Medewerkers

Openingsuren

Maandag 9-12u.
Dinsdag 9-12u.
Woensdag 9-12u.
15-19u.
Donderdag 9-12u.
Vrijdag 9-12u.

Sluitingsdagen
Openingsuren alle diensten

LCP