Dienst ruimtelijke ordening & ruimtelijke planning

papieren huisje in gras (grote weergave)

Indien je een perceel grond wenst aan te kopen, een woning wenst te bouwen, te verbouwen of aan te kopen, kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Op deze dienst krijg je informatie over allerhande aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

  • Bouw- en verkavelingsvergunningen.
  • Stedenbouwkundige attesten.
  • Informatie over bouw- en andere gronden, kadasterplannen, structuurplan, gewestplan, ...

Tip

Een interessante website met algemene inlichtingen over bouwen en verbouwen: www.ruimtelijkeordening.be

Informatieoverzicht

E-loket

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & ruimtelijke planning

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje Medewerkers

Openingsuren

Maandag 9-12u.
Dinsdag 9-12u.
Woensdag 9-12u.
15-19u.
Donderdag 9-12u.
Vrijdag 9-12u.

Enkel open op afspraak.
Bel 011 59 99 40 of mail omgeving@alken.be voor een afspraak.

Sluitingsdagen
Openingsuren alle diensten

LCP