Juridische dienst

beeld vrouwe justitia (grote weergave)

De dienst rechtshulp is een belangrijke uitbreiding van de dienstverlening van het OCMW, zowel voor de burger als voor de interne werking van het OCMW. Elke inwoner van Alken kan gebruik maken van deze dienstverlening: zowel mensen met een laag inkomen als personen die de stap naar de traditionele informatiekanalen (advocaat, notaris) niet kunnen of durven zetten.

De dienst rechtshulp

  • Geeft gratis advies.
  • Bemiddelt.
  • Stelt verzoekschriften op.
  • Doet begeleiding bij bepaalde procedures maar pleit NIET.

De juriste werkt autonoom. Verwijzing is eerder een uitzondering.
De nadruk ligt vooral op de samenwerking met de sociale dienst van het OCMW.
Van iedere cliënt die de dienst contacteert, houdt de dienst rechtshulp een dossier bij. Hoofdzakelijk bestaat de hulpverlening uit het verstrekken van informatie en advies.

De mogelijkheden

De juriste bespreekt met de cliënt de mogelijkheden om het gestelde probleem op te lossen

  • Een overeenkomst.
  • Juridische argumentatie.
  • Het opstellen van een brief.

Indien de cliënt mondig genoeg is om zichzelf te verdedigen, worden er verzoekschriften of besluiten opgesteld.  De cliënt onderneemt dan zelf de nodige stappen om de zaak voor de rechtbank uit te leggen.
In het andere geval legt de dienst aan de cliënt uit hoe hij een beroep kan doen op een advocaat, eventueel een Pro Deo advocaat. Indien deze eerstelijnshulp niet volstaat om een oplossing te bieden, dan verwijst de dienst rechtshulp de cliënt door.

Schuldbemiddeling

Het OCMW van Alken heeft een erkenning om aan schuldbemiddeling te doen. De juriste en de maatschappelijk werker van de sociale dienst zoeken samen met de cliënt naar een menswaardige oplossing voor het probleem van schuldoverlast en dit op een wettelijke basis.

Informatieoverzicht

Praktisch

OCMW Juridische dienst

OCMW-Alken
Papenakkerstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 06 70
Fax011 59 29 55
Visitekaartje Medewerkers

Openingsuren

Dag Openingsuren
Dinsdag van 9 tot 12u., vrije raadpleging
Namiddag op afspraak

Sluitingsdagen
Openingsuren alle diensten

Diensten

LCP