Handhaving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Sinds 1 juli 2021 is er een handhaver aangesteld voor de nieuwe dienst binnen de gemeente Alken, namelijk Handhaving Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Bij deze dienst kunt u terecht voor klachten / meldingen omtrent ruimtelijke ordening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meldingen van bouwinbreuken, maar ook aan milieuhinder bij burgers of bedrijven.

De nieuwe handhaver zal zowel reactief als proactief werken. Toezicht en handhaving gaan dan ook hand in hand. Hij gaat dan ook nauw samenwerken met diverse andere diensten, zoals politie, brandweer, provincie en overige handhavingsactoren

 

Meer info

Danny Schröder - T 011 88 88 45
handhaving@alken.be

Digitaal loket