Algemene vergadering cultuurraad

De algemene vergadering brengt alle culturele verenigingen van Alken minstens 3 maal per jaar samen.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het dagelijks bestuur of op schriftelijk verzoek door minstens één derde van de stemgerechtigde leden.

De algemene vergadering van de cultuurraad ontwikkelt een open en probleemgerichte werking.
Meerdere vertegenwoordigers van de culturele organisaties en andere geïnteresseerden worden ook regelmatig in de werking van de cultuurraad betrokken. Dit gebeurt via overlegvergaderingen en andere vormen van informatie, inspraak en participatie.

Interesse om je aan te sluiten bij de cultuurraad?

Je vindt de nodige documenten bij de downloads.

Aangesloten verenigingen

Klik op de link en vind de aangesloten cultuurverenigingen.