Ondersteunende coronamaatregelen voor Alkenaren en Alkense handelaars

Alkenaren en handelaars krijgen ondersteuning

De gevolgen van de coronacrisis zullen voor iedereen nog lang voelbaar zijn op economisch, maar zeker ook op sociaal vlak.

De ganse bevolking krijgt reeds heel wat ondersteuning van de hogere overheid. Maar ook het gemeente- en OCMW-bestuur doen een duit in het zakje en bieden extra ondersteuning aan de Alkenaren en Alkense handelaars om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

De maatregelen van het coronaplan situeren zich op diverse domeinen. Meer informatie over de maatregelen die het gemeentebestuur heeft genomen vind je bij de downloads.