RUP Centrum 5 Zuid

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-Centrum aanpakken. Volgende straten grenzen het plangebied af: Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat, Doktoorstraat, Langveldstraat, Stationsstraat, Dorpsstraat en Laagdorp.
We bekijken ook de samenhang met Alken Vallei, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen het plangebied.
  • Het versterken van het woonaanbod.
  • Het vastleggen van de groenstructuur.
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en met de focus op de zwakke weggebruiker.

In dit filmpje krijg je uitgebreid uitleg over het RUP Centrum 5 Zuid, uiteengezet door Kristine van studiebureau BUUR tijdens de gemeenteraadscommissie.

Procedure

De gemeenteraad van de gemeente Alken heeft in haar zitting van 24 juni 2021 het RUP Centrum V Zuid definitief vastgesteld.

Het dossier werd overgemaakt aan de deputatie Limburg en het departement Omgeving. Aangezien zij niet overgegaan zijn tot schorsing van de beslissing tot definitieve vaststelling werd het besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13/08/2021. Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Staatsblad. Het RUP Centrum 5 Zuid is bijgevolg rechtsgeldig.

Meer info

Dienst woon- en leefomgeving, T 011 59 99 40.