Samen tegen inbraken met WhatsApp

Om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren, spelen gemeente en politie een belangrijke rol. Maar ook jij kan helpen! Via een buurtpreventienetwerk via WhatsApp.

Wat is een buurtpreventienetwerk?

Het verenigen van betrokken buurtbewoners die een oogje in het zeil houden in hun buurt of wijk. Door samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen kan er sneller worden opgetreden. Zo werken burger en politie samen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en het voorkomen van criminaliteit.

Wat is WhatsApp?

WhatsApp is een ‘app’ (een applicatieprogramma) op je smartphone waarmee je gratis berichten verstuurt naar één of meerdere personen (een groep).

WhatsApp gebruiken voor je buurtpreventienetwerk

De collega’s van de politiezone Lanaken-Maasmechelen hebben een filmpje gemaakt waarin je kan zien wat er exact van jou wordt verwacht.

Als je verdacht gedrag opmerkt, contacteer je altijd eerst 101. Daarna zet je alle info in de WhatsApp-groep. Als je je veilig voelt, kan je de verdachte personen aanspreken om hun plannen te dwarsbomen.

De politiezone kanton Borgloon gaf een uiteenzetting over buurtpreventie via WhatsApp. Bij de downloads vind je de PowerPointpresentatie en het huishoudelijk reglement terug. Lees deze goed door! 

Verschil tussen coördinator en deelnemer

De coördinator van een WhatsApp-groep is de verantwoordelijke van die groep. Hij/zij voegt nieuwe deelnemers toe (na inschrijving via onderstaand e-loketformulier) en zorgt ervoor dat de gedragsregels nageleefd worden. Hij/zij staat in nauw contact met de andere coördinatoren en met de verantwoordelijke van de politiezone.

Huidige buurtpreventienetwerken

zones buurtpreventie

Coördinatoren:

NaamRegioNaam groep
Marc ColemontTerkoestWABP Terkoest
Fébe CoenenSint-JorisWABP Sint-Joris
Omer LesireKolmenWABP Kolmen
Vinaye Ernes     WaterkantWABP Waterkant
Yvon Baldewijns              Doktoorstraat, Moggeweide,
Zevenboomkensstraat

WABP
Moggeweide

Erik SteukersMotstraat, Rode KruisstraatWABP
Klameer/Hamee
Ine VannutHeiligenbornstraat, Oude SteenwegWABP Heiligenborn
Dominic HermansBeukenlaanWABP Terkoest Zuid
Ozhan ZurelLangveldWABP Langveld

Wil je graag aansluiten?

Dat kan bij één van bovenstaande groepen (als deelnemer) of je kan een eigen groep oprichten (als coördinator). Vul hiervoor onderstaand digitaal formulier in (e-loket).

Door je hieronder in te schrijven als deelnemer (of coördinator) van een buurtpreventienetwerk (via WhatsApp), ga je automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement en gedragsregels van de groep. Dit reglement kan je lezen bij de downloads.

Meer info

Politiezone kanton Borgloon
Annekatrien Gacoms
pz.loon.beleid@police.belgium.be