Bijzonder comité van de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor alle individuele aanvragen voor financiële en materiële hulp.

  • Leefloon.
  • Financiële steun.
  • Tussenkomsten aan vreemdelingen.
  • Tussenkomst in ziekenhuiskosten.
  • Tussenkomst in rustoorden.
  • Voorschotten op sociale uitkeringen.
  • Sociale tewerkstelling.
  • Gezins- en bejaardenhulp.
  • Poetsdienst.
  • Maaltijdenbedeling.

Het bijzonder comité bestaat uit zes leden, zonder de voorzitter.
De algemeen directeur en de maatschappelijk werkers wonen de vergaderingen eveneens bij.

Iedereen met een leefloonaanvraag heeft het recht om gehoord te worden door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Bekendmaking:  Zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst na lijstenverbinding (publicatiedatum: 13.12.2018)

Samenstelling