Bevraging sport, jeugd en cultuur

De Alkense adviesraden voor sport, jeugd en cultuur hebben jullie hulp nodig!

Met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in het vooruitzicht vinden de vrijwilligers van de adviesraden het belangrijk om aan het nieuwe politieke bestuur de wensen en noden voor te leggen van de domeinen sport, jeugd en cultuur in Alken.

Om hun memorandum op te kunnen stellen, kennen zij ook graag jullie mening. Daarom hebben zij een vragenlijst opgesteld. Je kan vrij kiezen of je de vragen van alle domeinen invult of enkel de vragen van één of twee domeinen.

Vul de bevraging vóór 5 maart in op het e-loket of op doemee.alken.be!

Daarna zullen de verschillende raden de antwoorden verwerken en bespreken. Zij hopen in juni een memorandum klaar te hebben.