Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten

Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd  per bedeling op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.

Het bedrag van de belasting

  • € 0,01 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk tot en met 10 gram.
  • € 0,02 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 10 gram tot en met 25 gram.
  • € 0,03 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 25 gram tot en met 75 gram.
  • € 0,04 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 75 gram tot en met 225 gram.
  • € 0,05 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 225 gram.
  • Per verspreiding binnen 1 maand van dezelfde folder bedraagt de heffing minimum € 25.

Er dient voorafgaandelijk  een aangifte te gebeuren met opgave van het aantal te verspreiden exemplaren via het aangifteformulier dat je hieronder kunt downloaden. Alle voorwaarden vindt je in het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019.