Definitieve vaststelling verplaatsing en gedeeltelijke opheffing sentier 105 n.a.v. OMV_2021099906

Datum bekendmaking woensdag 19 oktober 2022

In het Belgisch Staatsblad werd op 18 oktober 2022 overeenkomstig artikel 23 van het decreet gemeentewegen het besluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2022 bekend gemaakt tot definitieve vaststelling van de verplaatsing en gedeeltelijke opheffing sentier 105 n.a.v. OMV_2021099906. Dit besluit van 25 augustus.2022 heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.