Bijvriendelijk Beiserenveld

De gemeente Alken heeft samen met Natuurpunt Alken en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een project opgestart met steun van de Provincie Limburg om het Beiserenveld in Terkoest, een ecologische hoogstamboomgaard langs het speelbos in Terkoest gelegen aan het einde van de Eikendreef, en de directe omgeving bijvriendelijker in te richten en te beheren. Met de ondersteuning van de Landelijke Gilde regio Alken, de Vlijtige Bestuivers en de KVLV Terkoest willen we jou informeren en sensibiliseren over het belang van wilde bijen voor het behoud van de biodiversiteit. Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Garanderen van voldoende voedselaanbod voor bijen.
  • Creëren van meer nestgelegenheid voor solitaire bijen.
  • Inwoners van de gemeente Alken sensibiliseren en informeren over het belang en de problematiek van bijen.

De openingsdag van het vernieuwde “Beiserenveld” vond plaats op zondag 23 april 2017. We hebben ongeveer 250 bezoekers mogen ontvangen. Jong en oud heeft genoten van verschillende activiteiten aangeboden door de ondersteunende lokale verenigingen.  Zoals het maken van een mini-bijenhotel, het maken van een zaadmat en het bemonsteren van de Beiserenveldpoel.

Via deze weg willen we de bezoekers en de organiserende verenigingen bedanken voor hun steun voor het project, maar ook hun interesse in het problematiek van de bijen.