Aziatische hoornaar gespot?

Gemeentelijke subsidie ter verdelging van de nesten van Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een wespensoort uit China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. Ze neemt snel in aantal toe en er zijn zelfs al enkele waarnemingen in Alken. Ze is gevaarlijk omdat ze heel beschermend is naar haar nest toe. Hierdoor kan ze uithalen en in groep aanvallen, houd dus steeds voldoende afstand van het nest en het individu. Ook valt ze (honing)bijen en andere inheemse insecten aan, die ze vervolgens opeet. Aangezien het al slecht gaat met onze bijen en insecten vormt dit een extra gevaar voor onze biodiversiteit. Ook hebben ze een negatieve impact op de landbouw, doordat het aantal bestuivers verder afneemt. Ook voor onze imkers vormen ze een groot gevaar aangezien de Aziatische hoornaar een heel bijenvolk kan uitmoorden. Daarom is het belangrijk dat we een Aziatische hoornaar herkennen en de nesten verwijderen om verdere verspreiding van deze schadelijke soort tegen te gaan.

Verschil europese en aziatische hoornaarAgentschap voor Natuur en Bos

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band, en de poten zijn half zwart, half geel. Dit laatste is een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?

Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt ze een beschutte plaats. Deze heeft in het begin de grootte van een pingpongbal maar wordt snel groter en groter. Na enkele weken zal de bol al de grootte van een meloen hebben. Op het einde van het voorjaar, begin van de zomer, kan een nest de grootte hebben van een volleybal. De kleur van het nest is meestal lichtbruin.

In de zomer beginnen de werksters een tweede definitief nest te maken. Dit bevindt zich meestal in een hoge boomtop in de buurt van dit eerste nest. Deze nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 meter groot. Door het bladerdek zijn deze nesten meestal zeer moeilijk te zien.

Wil je weten of er nesten bij jou in de buurt zitten?

De Klimaat- en Milieuraad van de gemeente heeft selectieve wespenvallen (lokvallen) ter beschikking om de locaties van de nesten te vinden.
Wil je een gratis lokval in je tuin plaatsen (te plaatsen van begin maart tot mei)?
Contacteer Antoine Maes , Peter Truyers - M 0499 76 63 65 of Roger Vanleeuw - M 0499 73 38 63 voor meer info.

Heb jij een nest van een Aziatische hoornaar gespot

Meld dit steeds aan de brandweer of een erkende verdelger om het nest te laten verwijderen. De verwijdering of verdelging van de nesten kan aangevraagd worden bij de brandweer via het online formulier of de wespenlijn T 011 24 88 01.

Omdat het om een schadelijke soort gaat, wil het gemeentebestuur de inwoners aanmoedigen om de nesten te laten verwijderen. Daarom betaalt het gemeentebestuur de kostprijs voor het verwijderen of verdelgen van het nest, uitgevoerd door de brandweer, terug. Hiernaast worden ook de kosten van verwijdering of verdelging van de nesten door een erkend verdelger terugbetaald o.b.v. het factuurbedrag en voor maximum € 60 (incl. BTW). Zie hieronder het reglement en het aanvraagformulier.

Procedure

De subsidie moet aangevraagd worden na de uitvoering van de werken.

De aanvraag wordt ingediend via het (online) aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu. 

De aanvraag moet volledig en correct ingevuld worden. De factuur van de brandweer of erkend verdelger moet in bijlage toegevoegd worden. Indien de verdelging werd uitgevoerd door een erkend verdelger dient het attest van deze verdelger worden toegevoegd.

De subsidie wordt uiterlijk 90 dagen na ontvangst van de aanvraag uitbetaald op het aangegeven rekeningnummer.

LET OP!

Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden! De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.

Alle andere insecten zijn zeer nuttig. Ook de Europese hoornaar is nuttig en is zelfs een natuurlijke vijand van de Aziatische soort.

Aanvraagformulier

Vraag hier online aan

of download het aanvraagformulier hieronder in pdf.